همسر بنده محکوم شدن هر ۸ ماه یک سکه پرداخت کند که متاسفانه موعد تحویل سکه رسیده اما پرداخت نکردن من چه اقدامی باید انجام بدم آیا میتوانم برای عدم پرداخت یک قسط اموال و حساب هایش را توقیف کنم؟